برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 و 29 آبان در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران

پرینت
برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک  28 و 29 آبان در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران

ویرایش شده در یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸