همایش بین المللی سرمایه گذاری استان ترنوپیل اوکراین با عنوان internauional invest Forum Ternopil Region INVEST-2019 دوم خرداد98

پرینت
همایش بین المللی سرمایه گذاری استان ترنوپیل اوکراین با عنوان internauional invest Forum Ternopil Region INVEST-2019   دوم خرداد98

 

ویرایش شده در یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸