نمایشگاه Asia Expo 2019 از تاریخ 6 الی 10 آذر ماه سال جاری کشور برونئی دارالسلام با همکاری اتاق بازرگانی چینی های برونئی

پرینت
نمایشگاه Asia Expo 2019  از تاریخ 6 الی 10 آذر ماه سال جاری کشور برونئی دارالسلام با همکاری اتاق بازرگانی چینی های برونئی

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸