بسته حمایتی سازمان تأمین اجتماعی در رونق تولید + تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 مورخ 31/4/96

پرینت
بسته حمایتی سازمان تأمین  اجتماعی در رونق تولید + تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 50432 مورخ 31/4/96

 

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸