ایجاد ستاد مرکزی سامانه ای تحت عنوان حمایت از فعالین اقتصادی (حامی) در زمینه حل مشکلات حقوقی و قضایی و...

پرینت
ایجاد ستاد مرکزی سامانه ای تحت عنوان حمایت از فعالین اقتصادی (حامی) در زمینه حل مشکلات حقوقی و قضایی  و...

 

ویرایش شده در دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸