نمایشگاه بین المللی حلب سوریه از تاریخ 98/1/31 الی 98/2/6 و امادگی جهت غرفه رایگان به فعالان اقتصادی

پرینت
نمایشگاه بین المللی حلب سوریه از تاریخ 98/1/31 الی 98/2/6 و امادگی جهت غرفه رایگان به فعالان اقتصادی

ویرایش شده در دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸