فرمهای یوکوبانک هند از تجار و صادرکنندگان جهت استفاده از مکانیزم روپیه برای معاملات

پرینت
فرمهای یوکوبانک هند از تجار و صادرکنندگان جهت استفاده از مکانیزم روپیه برای معاملات

 

 

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷