برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات پزشکی ، دارویی و بیمارستانی دمشق- سوریه

پرینت
برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات پزشکی ، دارویی و بیمارستانی دمشق- سوریه

ویرایش شده در یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷