جلسه با هیاتی از نمایندگی موسیاد طرابوزان ترکیه

پرینت
جلسه با هیاتی از نمایندگی موسیاد طرابوزان ترکیه

 

ویرایش شده در سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷