همایش ملی کارآفرینان برتر با رویکرد معرفی برندهای برتر و ماندگار

پرینت
همایش ملی کارآفرینان برتر با رویکرد معرفی برندهای برتر و ماندگار

بااحترام باطلاع می رساند، بنیاد توسعه کار آفرینی استان تهران در نظر دارد با همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اولین همایش ملی کارآفرینان با رویکرد معرفی بنگاههای مسئولیت پذیر با چشم انداز انتقال تجربیات به عنوان بهترین ابزار ترویجو توسعه کارآفرینی و تعاون که در نهایت به توسعه عدالت اجتماعی، توانمند سازی جوانان و پیشرفت و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال پایدار در کشور می انجامد را، در دیماه سال جاری با حضور مقامات عالی نظام و مسئولین حوزه های مرتبط برگزار کند.
در همین راستا جهت حضور در همایش و کسب ازلاعات بیشتر به سایت www.karafarinbartar.com مراجعه نموده و با شماره های 88824503-09128583224 دبیرخانه اجرایی تماس بگیرید.


 

ویرایش شده در دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷