نامه انجمن درخصوص الزام صادرکنندگان به ارائه تعهد ارزی

پرینت
نامه انجمن درخصوص الزام صادرکنندگان به ارائه تعهد ارزی

 

ویرایش شده در سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷