پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ارمنستان

پرینت
پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ارمنستان

 

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷