برگزاری نشست کمیته مشترک ایران و ازبکستان

پرینت
برگزاری نشست کمیته مشترک ایران و ازبکستان

ویرایش شده در سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷