اعزام و پذیرش هیاتهای تخصصی جهت برپایی مرکز دائمی تجارت کالاهای ایرانی در عراق

پرینت
اعزام و پذیرش هیاتهای تخصصی جهت برپایی مرکز دائمی تجارت کالاهای ایرانی در عراق

 

ویرایش شده در یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷