نشست تخصصی مفاهم اولیه حوزه ارزهای رمزنگاری شده: بلاکچین و کارکردهای آن-اتاق بازرگانی ایران سه شنبه 18 اردیبهشت

پرینت
نشست تخصصی مفاهم اولیه حوزه ارزهای رمزنگاری شده: بلاکچین و کارکردهای آن-اتاق بازرگانی ایران سه شنبه 18 اردیبهشت

ویرایش شده در دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷