ارسال نظرات و پیشنهادات در راستای اجرایی نمودن سند یادداشت تفاهم تقویت همکاری ایران و آذربایجان

پرینت
ارسال نظرات و پیشنهادات در راستای اجرایی نمودن سند یادداشت تفاهم تقویت همکاری ایران و آذربایجان

 

 

ویرایش شده در یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷