نامه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به وزیر محترم بهداشت و تقدیر وتشکر از اقدامات سازمان غذا و دارو در جهت حمایت از تولید داخل

پرینت
نامه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به وزیر محترم بهداشت و تقدیر وتشکر از اقدامات سازمان غذا و دارو در جهت حمایت از تولید داخل

صفحه 5 روزنامه دنیای اقتصاد- سوم اردیبهشت 1397


 

 

 

 

 

 

ویرایش شده در دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷