نامه انجمن کشتیرانی با موضوع اعلام GRI کرایه حمل و نقل دریایی کانتینر

پرینت
نامه انجمن کشتیرانی با موضوع اعلام GRI کرایه حمل و نقل دریایی  کانتینر

 

ویرایش شده در دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰