برگزاری مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فراوری شده

پرینت
برگزاری مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه محصولات فراوری شده

ویرایش شده در دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹