سی و چهارمین کنفرانس سالانه کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا - اقیانوسیه CACCI

پرینت
سی و چهارمین کنفرانس سالانه کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا - اقیانوسیه CACCI

ویرایش شده در چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹