پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی افغانستان- کابل (آذر 99)

پرینت
پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی افغانستان- کابل (آذر 99)

ویرایش شده در شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹