درخواست توجه به دستور العمل ستاد کرونا در مورد نمایشگاه و عدم حضور انجمن در آن

پرینت
 درخواست توجه به دستور العمل ستاد کرونا در مورد نمایشگاه و عدم حضور انجمن در آن

ویرایش شده در سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹