نامه اتاق ایران مبنی بر کنسل شدن مجامع و جلسات به علت شیوع کرونا

پرینت
نامه اتاق ایران مبنی بر کنسل شدن مجامع و جلسات به علت شیوع کرونا

ویرایش شده در دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹