اعلام آمادگی سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی جهت تامین مواد اولیه پرمصرف صنایع آرایشی و بهداشتی

پرینت
اعلام آمادگی سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی جهت تامین مواد اولیه پرمصرف صنایع آرایشی و بهداشتی

اعلام آمادگی سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی جهت تامین مواد اولیه پرمصرف صنایع آرایشی و

بهداشتی و دعوت از شرکتها جهت بازدید از نمایشگاه فارمکس 2020 خاورمیانه


 

ویرایش شده در دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹