مکاتبه اداره مقررات با گمرک در مورد میزان تعرفه الکل وارداتی

پرینت
مکاتبه اداره مقررات با گمرک در مورد میزان تعرفه الکل وارداتی

قابل توجه شرکتهایی که مبادرت به واردات الکل نموده اند


ویرایش شده در دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹