راه اندازی سومین خط دریایی کانتینری یخچالی خشک میان بندر جاسک- بندر سویق

پرینت
راه اندازی سومین خط دریایی  کانتینری یخچالی  خشک میان بندر جاسک- بندر سویق

.

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹