فراخوان اعزام هیات به ایتالیا توسط اتاق بازرگانی خرمشهر

پرینت
فراخوان اعزام هیات به ایتالیا توسط اتاق بازرگانی خرمشهر

 

ویرایش شده در سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸