درخواست تغییر تاریخ بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده ، پاک کننده ، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته از اردیبهشت به شهریور 1399

پرینت
درخواست تغییر تاریخ بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده ، پاک کننده ، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته از اردیبهشت به شهریور 1399

ویرایش شده در دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸