بسته شدن مرزهای قزاقستان به دلیل شیوع ویروس کرونا

پرینت
بسته شدن مرزهای قزاقستان به دلیل شیوع ویروس کرونا

ویرایش شده در دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸