پرواز مستقیم تهران- تاشکند-تهران شنبه هر هفته توسط هواپیمایی زاگرس

پرینت
پرواز مستقیم تهران- تاشکند-تهران شنبه هر هفته توسط هواپیمایی زاگرس

ویرایش شده در دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸