مصوبات جلسه بررسی آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و قرقیزستان

پرینت
مصوبات جلسه بررسی آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و قرقیزستان

 

 

 

ویرایش شده در یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸