تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه استان آذربایجان غربی به 20 الی 23 اسفند

پرینت
تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه استان آذربایجان غربی به 20 الی 23 اسفند

ویرایش شده در چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸