همایش بین المللی سرمایه گذاری ازبکستان در تاریخ 15 و 16 اسفند سال جاری (برابر با 5-6 مارس 2020 )در تاشکند

پرینت
همایش بین المللی سرمایه گذاری ازبکستان در تاریخ 15 و 16 اسفند سال جاری (برابر با 5-6 مارس 2020 )در تاشکند

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸