برگزاری نشست همکاری های تجاری صنعتی و معدنی ایران و قرقیزستان-98/11/21

پرینت
برگزاری نشست همکاری های تجاری صنعتی و معدنی ایران و قرقیزستان-98/11/21

 

ویرایش شده در سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸