هفتمین نمایشگاه جهانی حلال از تاریخ 13 فروردین ماه لغایت 16 فروردین ماه 1399

پرینت
هفتمین نمایشگاه جهانی حلال از تاریخ 13 فروردین ماه لغایت 16 فروردین ماه 1399

 

ویرایش شده در یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸