اعلام کلیه اطلاعات مناقصه ها، مزایده ها، همایش ها و نمایشگاه ها در سایت معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه

پرینت
اعلام کلیه اطلاعات مناقصه ها، مزایده ها، همایش ها و نمایشگاه ها در سایت معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه

ویرایش شده در شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸